Profile

Join date: Oct 14, 2022

About

Boros flush, dengan bunga yang sama, straight flush, dengan 5 card yang sambung-menyambung yang berbunga miya qq sama, Four of a kind, 4 card yang berharga sama seperti ( a,a,a,a), dll, Full house, penggabungan 3 card dan 2 card miyaqq yang berharga sama seperti (k,k,k,3,3), dll,

miyaqq

More actions